اخبار و اطلاعیه

بارگیری جدید ظروف و شیشه عطر از چین

بارگیری جدید ظروف و شیشه عطر از چین ویژه

محصولات در تاریخ1396/11/15 از کشور چین بارگیری شد و به سمت ایران راه افتاد.

نمایشگاه آرایشی بهداشتی 2014 دبی

نمایشگاه آرایشی بهداشتی 2014 دبی ویژه