اخبار و اطلاعیه

  • 1011
  • 1143 مرتبه
بارگیری جدید ظروف و شیشه عطر از چین

بارگیری جدید ظروف و شیشه عطر از چین

11/19/1396

محصولات در تاریخ1396/11/15 از کشور چین بارگیری شد و به سمت ایران راه افتاد. تاریخ رسیدن کالا حدود 2 ماه آینده با محصولات جدید برای عید نوروز